Poveikio场景:Lietuvić

Lietuvićkalbos poveikio情景(pdf)

BoroRūgštis,Dinatrio Tetraboratai,Boro Oksidas,Dinatrio Oktaboratas,Kalio Boratai,Natrio Metaboratai,Natrio Pentaboratas
e-1:Boratųimportavimo,gamybos,perdirbimo ir pakavimo aplinkos情景
E-2:普拉莫尼奥宾夕法尼亚州PaspirtiesBoratōnaudojimo,Kai Pagaminama KitaCheminėMedžiaga,Aplinkos场景
E-3:普兰诺伊省鲍拉特·诺罗吉莫,Kai Gaminami Diboro Trioksido Turintys Katalizatoriai,Aplinkos场景
E-4:BendroPobīdžioPaskirtiesBoratòNaudojimo,KaiJīdedamaįmišinius,aplinkos场景
E-5:Borato Naudojimo,Kai Jo Dedamaįskalbiklius,Aplinkos场景
E-6:Boratīnaudojimo,KaiJīųmaišomaįdažusirandas,aplinkos场景
E-7:Boratīnaudojimo,KaiJīmaišomaįklijus,aplinkos场景
E-8:斯蒂格·鲍特·鲍特·鲍特·鲍拉特·苏科蒂亚·罗什米斯·梅塔··戈斯,南··朱米诺
E-9:BendroPobīdžioPaskirtiesBoratòPramoninioNaudojimo,Kai Jie Naudojami Kaip PerdirbimoPagalbin�sprimemonėssprocesuose ir gaminiuose,aplinkos场景
E-10:BoratīPraMonInioNaudojimoSavaiminioŠarminimoprocese AplinkosS�lygos
E-11:BendroPobīdžioPaskirtiesBoratòPramoninioNaudojimo,Kai JieįterpiamiįMatricąArba JosPaviršić,Aplinkos场景
E-12:Klijć,kuriųsudėtujeyraboratùjunginių,普拉米尼奥·努杜吉莫Aplinkossąlygos
E-13:DažųIRDangų,KuriëSudėtujeyraBoratųJunginić,普拉纳利·诺罗吉莫APLINKOSSąLYGOS
E-14:鲍拉特·普拉莫尼奥Naudojimo StikloPluoštogamybos metu aplinkos情景
E-15:鲍拉特·普拉莫尼奥Naudojimo didelioŠarmingumostiklo gamybos metu aplinkos场景
E-16:鲍拉特·普拉马尼奥·诺罗吉莫Mažhošarmingumostiklo gamybos metu aplinkos场景
E-17:BoratīPraMoninioNaudojimo Frito Gamybos Metu Aplinkos场景
E-18:BoratīPraMoninioNaudojimoUīdarose宿塞Aplinkos场景
e-19:普拉莫尼奥·鲍拉特·诺罗吉米atominėseelektrinėse,凯atliekosišleidžiamosįvandenō,aplinkos场景
e-20:普拉莫尼奥·鲍拉特·诺罗吉米atominėseelektrinėse,凯atliekosneišleidžiamosįvandenō,aplinkos场景
e-21:百德罗斯帕伯迪拜帕斯蒂斯普拉莫尼奥普罗尼奥·阿布拉雅·阿布拉亚斯维尼亚(NegausūsIšsiskyrimai)Poveikio场景
e-22:孟德罗斯帕拜žžb b博拉特·鲍拉特··诺罗·朱尼斯,凯杰格劳工·尼斯·努佐治亚analiziniai raetai,aplinkos场景
E-23:PlačiaiPaplitusioBendroPobīdžioPaskirtiesBoratòNaudojimo,Kaiįvandenìİleidžiama100Procentōnuotekų,Poveikio场景
E-24:PlačiaiPaplitusioTrąšų,kuriųsudėtyjeyraboratù,naudojimo aplinkos场景
E-25:PlačiaiPaplitusio博德罗斯PobīdžioPaskirtiesDaśIR Dangų,KuriëSudėtyjeyraboratų,Naudojimo Aplinkos场景
e-26:Plačiaipaplitusio bendropobūdžiopaskirtiesceliuliozəsizoliacinssmedžiagosnaudojimo aplinkos情景
E-27:PlačiaiPaplitusioBendroPobīdžioPaskirtiesGaminić,KuriëSudėtyjeyraBoratō(NegaususIšsiskyrimas),Naudojimo Aplinkos场景
E-28:PlačiaiPaplitusioBendroPobīdžioPaskirtiesGaminić,KurińSudėtujeyraboratō(Gauususišsissishyrimas),Naudojimo Aplinkos场景
HH-1:Plaukimo BaseinamsSkirtųTablečiųprofesinio Naudojimo Poveikio场景
HH-2:BendrųjųgamybiniųOperacijųProfesinio Poveikio场景:UīdariCocesaiIR ITINUğdariCocesaiesantaukštaichingatūrai
HH-3:Boratīrafinavimoir apdorojimo profesinio poveikio场景
HH-4:AudinićSkalbiklićNaudojimoPramoninėjearba profesionioje aplinkoje profesinio poveikio情景
HH-5:TręŠimoSkystomisTrąšomis,KuriëSudėtujeYraBoro,Profesinio Poveikio情景
HH-6:klijųnaudojimopramoninėjeaplinkoje profesinio poveikio场景
HH-7:25-50 kgMaišųišpylimoįmaišymoindus profesinio poveikio情景
HH-8:Didelić(750-1 500公斤)MaišųIšpylimoįmaišymoindus profesinio poveikio情景
HH-9:MetaloDarbinićSkysčićKoncentratoSkiedimo Vandeniu Profesinio Poveikio情景
HH-10:TrąšųGranulić,kuriųsudėtujeyraboro,perkėlimoprofesinio poveikio情景
HH-11:PramoninioDaëIRDangų南博吉莫Profesinio Poveikio场景
HH-12:valymotirpalýnaudojimogamybinėjearba profesionioje aplinkoje profesinio poveio vikio情景
HH-13:UgniaiAtsparićMišiniųRuošimoIR Naudojimo Profesinio Poveikio情景
HH-14:Autocisternųkrovosprofesinio poveikio情景
HH-15:BoratòIškrovimoIšLaivýProvesinioPoveikio情景
HH-16:GamybosUīdarojeerdvėjeir aplinkosstuckatūrojeprofesinio poveikio情景
HH-17:Cinkavimo,Plakiravimo IR KitokioPaviršinioApdirbimoVonićRuošimoProfesinioPoveikio场景
HH-18:Medžiagųar准备ųperkėlimoiš/įdidelius laivus / talpyklas tam specialiai proitikytose vietole profesinio poveikio情景
HH-19:PakavimoįMaišus(25-50千克)Profesinio Poveikio场景
HH-20:PakavimoįDideliusMaišusProfesinioPoveioio场景
HH-21:BENDROSIOS TECHNININGSPRIEžİROSVEIKLOS PROFESINIO POVEIKIO情景
HH-22:Medžiagųperkėlimoįmažastalpyklasprofesinio poveikio情景
HH-23:SkystųjųPer LapusPatenkančićTrąšų,KuriëSudėtyjeYraBoro,PerkīlimoProveSinioPoveioIioComarijus
HH-24:Pramoninio FliusoPastųNaudojimo Suvirinimo / Litavimo Strypams Padengti Profesinio Poveikio情景
HH-25:ProfeSionalausDaśIRDangųNaudojimo Profesinio Poveikio情景
HH-26:klijųnaudojimo profesionioje aplinkoje profesinio poveikio情景
HH-27:TrąšųGranulić,KuriëSudėtyjeyra Boro,Barstymo Profesinio Poveikio Cenfarijus
HH-28:Skystųjītrąšų,kuriųsudėtyjeyra boro,Naudojimo Profesinio Poveioio场景
HH-29:Metalų帕夫里奇亚斯Cinkavimo,Plakiravimo Ir Kitokio Apdorojimo Profesinio Poveikio情景
HH-30:RyškinimoIR FiksavimoTirpalýnaudojimofotografijoje Profesinio Poveikio情景
HH-31:Miltelić,kuriųsudėtyjeyraboratù,presavimo irtablečiųgamybos profesinio poveikio情景
HH-32:Darbo Laborijoje Profesinio Poveikio情景
HH-33:MetalikićNaudojimoMethinio Apdorojimo Metu Profesinio Poveikio情景
HH-34:TepimoAukštosEnergijosS�lygomisProfesinio Poveikio情景
HH-35:Pradinio TirpaloRuošimo照片Profesinio Poveikio情景
HH-36:ProfeSionalausCeliuliozinėsIzoliacijosįRengimoProfesinio Poveikio场景
HH-37:ProfeSionalaus GipsoPlokščić,KitokićPlokščićirkitųgaminiųųrengimoprofesinio poveikio情景
HH-38:PramoninioTraiškymo-Malimo Proceso Profesinio Poveikio场景
HH-39:ŠlifavimoMedžžųųj莫gamybinėjeaplinkoje profesinio poveioio场景
HH-40:Pramoninio / Profesionalaus Fliuso Naudojimo Suvirinimo / Litavimo Darbams Vykdyti Profesinio Poveikio情景
HH-41:Darbo Sandhayl​​yje Profesinio Poveikio情景

beplay注册不了美国博克斯(Rio Tinto)的一部分是硼族和其他元素的硼酸族自然发生的矿物供应和科学的全球领导者。我们是1000人在全球拥有超过1,700个送货地点的客户服务500名客户。我们在加利福尼亚州博尔博罗(洛杉矶东北大约100英里)的世界一流的矿井中,提供了30%的世界级矿山。了解有关Rio Tinto的更多信息。

Beplay体育电脑版下载