ExpozičníScénáře:Čeština

Scénáře公开ČeskéhoJazyka(PDF)

BoritáKyselina,TetraboritanyDisodné,OxidBoritë,OktaborátDisodnë,BoritanDraselnō,MetaboritSodnō,五角洲SODNý
e-1:scénáəsexoziceživotníhoprostřídídroovoz,výrobu,rafinaci abaleníboritanù
e-2:Scénář公开贴图životníhoprostrageípoužžváníboritanů,přiněmždocházíkvýroběãošílátky
E-3:Scénář公开贴片životníhoProstřídíProPrůmyslovéPoužíváníBoritanůůřůřůřřůěěěůsobsahem oxiduboritého
e-4:scénáəsexoziceživotníhoprostřídípro generickou formulacisměsísobsahem boritanu
e-5:scénáəsexoziceživotníhoprostramedípro formulaci deterents obsahem boritanu
e-6:scénáəsexoziceživotníhoprostřídíproformulacibarev anátěrůsobsahemboritanō
e-7:scénáəsexoziceživotníhoprostrageedípro formulaci lepidel s obsahemboritanō
e-8:scénář公开ž椰子博士普罗斯蒂迪·普雷基·甲米曲线Materiálìsobsahemboritanō
E-9:Scénář公开贴图ž椰子普鲁斯·普雷基·普利·鲍特·佩皮克·普罗·博士杰科·普罗尼克·帕特克·普丁·帕奇PřiVýRobnívanCocesechA
E-10:ScénářexpoziceživotníhoProstřřProPrůmyslovéPOUžváníBoritanůůiAutokaustifikaci
E-11:ScénáýPexoziceživotníhoProstříProgerickéPrůmyslovéPoužíváníBoritanů,PřiněmžSeLátkaSeSeLakladníHMotyNeboJejíhoPovrchu
E-12:ScénářexpoziceživotníhoProstřř奖PrůmyslovéPOUžíváníLepidelS Obsahem Boritanovýchsloučenin
E-13:ScénářexpoziceživotníhoProostřř奖ProvůmyslovéPOUžíváníBarevanátěrůsobsahemboritanovýchsloučenin
E-14:Scénář公开赛životníhoprostrageíproprůmyslovépoužíváníboritanȱpřivýrobȱskelnévaty
E-15:Scénář公开贴图životníhoprostřídíprůmyslovépoužíváníboritanȱpùivýrobȱvysokoalkalickéhoskla
E-16:Scénář公开贴图ž椰子博士PoužíváníBoritanůůřůřůřůřalkýžě
E-17:Scénářexpoziceživotníhoprostřídíproprůmyslovépoužíváníboritanůpřivýrobě玻璃料
E-18:Scénář公开贴图životníhoprostřídíprůmyslovépoužváníboritanůvuzavřenýchystémech
e-19:Scénář公开生品životníhoprostřídíproprůmyslovépoužíváníboritanůvjadernýchelektrárnáchsuvolňováním做的
E-20:Scénář公开贴片životníhoprostřídroprůmyslovépoužíváníboritanȱvjadernýchelektrárnáchbezuvolȱovánído dode
E-21:Scénář公开贴片životníhoProstřídíProGerickéPrůmyslovéZpracováníPředmětůmírnýmibrusnýmitechnikami
E-22:Scénář公开贴图životníhoProstřídriperickéPOUžíváníBoritanůjakočinidelPřIUpanatorníchrozborech
E-23:Scénář公开贴片životníhoProstřřvelmiRozšíðenéGerickéPoužíváníBoritanůEE100%Uvolňováním
E-24:Scénář公开贴životníhoprostragídíprovelmirozšíðenépoužíváníhnojivs obsahemboritanù
e-25:Scénář公开赛životníhoprostřídíprovermirozšířenéGeriickéPoužíváníBarevanátěrůsobsahemboritanō
E-26:Scénář公开贴图ž椰子RozšířenéGerickéPoužíváníselulózovéIzolace
e-27:Scénář公开赛životníhoprostrageíprovelmirozšířenéGeriickéPOužíváníPředmětůsobsahemboritanůsízkýmuvolňováním
E-28:ScénáýpexoziceživotníhoProstřídíProvelmiRozšířenéGeriickéPOužíváníPřEdmětůsobsahemBoritanůsvysokouHodnotouUvolòování
HH-1:ScénářexpozicevPracovnímprostřídíproperionálnípouřívánídantdoplaveckýchbazénů
HH-2:ScénáýsexozicevPracovnímprostragídíprovšeobecnouvěrobníČinnost - uzavřenécocesya doznačnémíryuzavěenécocesypřivysokéteplotȱ
HH-3:Scénář公开效果vPracovnímprostřídíprorafinaci azpracováníboritanů
HH-4:Scénář公开型vPracovnímprostragídípropřívánípracíchprostředkůnatextil vprůmyslovémčiprofesnímprostramedí
HH-5:Scénář公开效果vPracovnímprostrageíprohnojivouzávlahupomocíkapalnýchhnojivsobsahembóru
HH-6:ScénářexpozicevPracovnímprostřídíproprůmyslovouaplikaci lepidel
HH-7:ScénářexpozicevPracovnímprostřídíprovykládánípytlì(25-50 kg)domísicíchnádob
HH-8:ScénářexpozicevPracovnímprostřídíprovů(750-1 500公斤)DoMísicíchnádob
HH-9:ScénářexpozicevPracovnímprostrřídíproředěníkoncentrátukapalinyproobráběníkovývodou
HH-10:ScénářexpoziceVPracovnímProstřídropřepravugranulovanýchhnojivsobsahembóru
HH-11:Scénář公开效果vPracovnímprostřídíprovůmyslovépoužváníbarevanátěrů
HH-12:Scénář公开vPracovnímprostřídíproztokůvámyslovémčiprofesnímprostramedí
HH-13:Scénář公开效果vPracovnímprostřídípřípravuaaplikacižáruvzdornýchsměsí
HH-14:ScénářexpozicevPracovnímprostrageídíPronakládáníCisternovýchVozů
HH-15:ScénářexpozicevPracovnímprostrandíprovykládáníboritanůzlodí
HH-16:ScénáýexpozicevPracovnímprostrředíprouzavřenouvýrobupřiekolníteblotȱ
HH-17:Scénář公开型vPracovnímprostrameedíprovorbuelektrolytu proganizaci,Pokovováníjinépovrchovéúpravy
HH-18:Scénář公开效果vPracovnímprostředípropřepravulátkynebopřípravkuz/ doVelkýchnádob/kontejnerůvespecializanýchzařízeních
HH-19:ScénářexpozicevPracovnímprostřídípropěnídopytlů(25-50 kg)
HH-20:ScénářexpozicevPracovnímprostrředípropěnídovelkýchpytlə
HH-21:ScénáýdefeozicevPracovnímprostřídíprovšeobecnouúdržbu
HH-22:ScénářexpozicevPracovnímProstříProPřepravuLátkydoMalýchNádob
HH-23:ScénářexpozicevPracovnímProstřídlspřepravukapalnýchlistovýchhnojivsobsahembóru
HH-24:Scénář公开效果vPracovnímprostrageedíprovůmyslovépouřívánítavicích过去Kpotahovánísvařovacíchelektrod/drátůprovrdépájení
HH-25:Scénář公开效果vPracovnímprostragídíproprofesionálnípoužíváníbarevanátěrů
HH-26:ScénáýexpozicevPracovnímprostřídroprofesionálníaplikacilepidel
HH-27:ScénářexpozicevPracovnímProstřídliaPlikaciGranulovanýchhnojivsobsahembóru
HH-28:Scénář公开效果vPracovnímprostrageedíproaplikacikapalnýchhnojivsobsahembóru
HH-29:ScénářexpozicevPracovnímProstříProGanizaci,PokovováníJinéPovrchovéPředmětů
HH-30:Scénář公开效果vPracovnímprostrageedípropoužívánívývojkyaustalovačepřivýroběfotografií
HH-31:ScénářexpozicevPracovnímprostragídíprostlačováníabletováníváškusobsahembóru
HH-32:ScénářexpozicevPracovnímprostrředíproprácivlaboratoři
HH-33:Scénářexpozicevpracovnímprostramedípropoužíváníkapalinyproobráběníkovývestrojnímobrábění
HH-34:Scénář公开型vPracovnímprostřídípromazánízavysokoenergetickýchpodmínek
HH-35:Scénář公开效果vPracovnímprostragídíprovorbuzákladníhoroztokupřivýroběfotografií
HH-36:Scénář公开型vPracovnímProstříProProfesionálníMontáýCelulózovéIzolace
HH-37:Scénář公开型vPracovnímprostrageedíproprofesionálnímontáýsádrokartonu,desek aJinýchproduktů
HH-38:Scénářexpozicevpracovnímprostrageedíproprůmyslovédrcení的mletí
HH-39:ScénářexpozicevPracovnímprostřídíprovůmyslovépoužváníbrusiv
HH-40:Scénář公开效果vPracovnímprostředíproprůmyslové/profesionálníváívánítavidelpřisváření/tvrdémpájení
HH-41:Scénář公开vPracovnímprostrageedípropráciveskladù

beplay注册不了美国博克斯(Rio Tinto)的一部分是硼族和其他元素的硼酸族自然发生的矿物供应和科学的全球领导者。我们是1000人在全球拥有超过1,700个送货地点的客户服务500名客户。我们在加利福尼亚州博尔博罗(洛杉矶东北大约100英里)的世界一流的矿井中,提供了30%的世界级矿山。了解有关Rio Tinto的更多信息。

Beplay体育电脑版下载